Google - Languages

Hướng dẫn sử dụng bàn điều khiển PTZ camera AVTech (quay quyét, phóng to, thu nhỏ)1: Nút nhấn điều khiển Camera.
Nhấn nút này để điều khiển Camera.
2: Màn hình cảm ứng LCD.
Màn hình LCD có chức năng cảm ứng.
3: Cần điều khiển.
Cần điều khiển có tác dụng điều khiển Camera phóng to, thu nhỏ, quay quét.

Phóng to, thu nhỏ: Quay quét:

4: Tổ phím audio
Sử dụng tổ phím này khi bạn kết nối audio
5: Tổ phím điều khiển : lên, xuống, sang trái, sang phải.
6: Menu.
Vào trong menu để thay đổi các thiết lập
7: Nút nhấn điều khiển DVR.
Nhấn nút này để điều khiển đầu ghi.
8: Khoá.
Nhấn nút này để khoá bàn phím của bàn điều khiển.
Mã mở khoá mặc định là:0000
9: Tổ phím tắt ( hot key).
Bạn có thể đặt chế độ cho các phim tắt như: tự động quay quét, tự động quay quét theo điểm ảnh…
10:Tổ phím phóng to, thu nhỏ.
Bạn dùng phím này để thay cho ding cần điều khiển nếu bạn muốn phóng to thu nhỏ.
11:Tổ phím dừng và bỏ điều khiển.
Stop: camera của bạn đang quay tự động,bạn muốn camera dừng lại bạn hãy nhấn nút này.
12:Tổ phím số.
Tổ phím này dùng để thao tác với các con số trong khi sử dụng bàn phím.
13:Phím Enter.
Nhấn phím này khi bạn chấp nhận, đồng ý.
14:Tổ phím chia hình cho đầu ghi.
Tổ phím này bạn dùng để điều khiển đầu ghi khi kết nối với đầu ghi.
15:Tổ phím xem lại hình của đầu ghi.
Tổ phím này bạn dùng để xem lại hình ảnh đã ghi của đầu ghi khi kết nối với đầu ghi.
16:Tổ phím điều chỉnh loa
Dùng phím này khi bạn kết nối audio.

dspvietnam

Related Posts by Categories


1 nhận xét:

Amazon Contextual Product Ads