Google - Languages

Sử dụng JQuery để mở link ngoài bằng cửa sổ trình duyệt mới

Bằng cách sử dụng JQuery các liên kết ngoài trong bài viết sẽ được mở tại cửa sổ trình duyệt (tab) khác, trong khi bài viết gốc vẫn giữ nguyên hay vì bị chèn bởi link liên kết ngoài.

Với thủ thuật này các link liên kết ngoài sẽ có biểu tượng bên cạnh.

Cách thực hiện như sau:

Truy cập vào Blogger:
- Bạn truy cập vào tài khoản Blogger: Bảng điều khiển (Dashboard) ..>>.. Thiết kế (Design) ..>>.. Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
- Tìm (Ctrl-F) đoạn tag </head>

Chèn mã JQuery:
- Dán vào trước đoạn tag </head> đoạn mã dưới đây:
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

/*

jQuery - External Links
Created by Andrea Cima Serniotti - http://www.madeincima.eu

*/


$(document).ready(function () {

// ---- External Links ----------------------------------------------------------------------------------------------------

$("a[href*='http://']:not([href*='"+location.hostname+"']),[href*='https://']:not([href*='"+location.hostname+"'])").attr("target","_blank").attr("title","Opens new window").addClass("external");

});
</script>
<style type="text/css">
.external{background:url(http://1.bp.blogspot.com/_HJvXUqHmf9Y/TGExEsLHv3I/AAAAAAAAABA/pcPpWeXmePY/s1600/external_link.gif) top right no-repeat;padding-right:18px}
</style>
- Lưu mẫu (Save Template).
Giờ đây các liên kết ngoài của blog sẽ được mở bởi cửa sổ trình duyệt mới. Bạn có thể tham khảo chi tiết bài gốc tại Bài gốc - Tiếng Anh

Related Posts by Categories


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét