Google - Languages

Video transmission protocol - Giao thức truyền video qua mạng: UDP, TCP, HTTP

Chọn giao thức truyền dữ liệu

IP Camera phải truyền dữ liệu dạng video liên tục nên chiếm dụng đường truyền đáng kể. Tùy theo mức độ yêu cầu và hạ tầng, bạn có thể chọn giao thức phù hợp trong mục cấu hình.


UDP unicast: cho phép truyền luồng âm thanh, video thời gian thực nhưng có thể mất gói dữ liệu.
UDP multicast: cho phép giới hạn băng thông khi phục vụ nhiều client cùng lúc.
TCP hạn chế việc mất gói dữ liệu nên hiển thị có phần chính xác hơn nhưng hiệu ứng thời gian thực kém hơn giao thức UDP.
HTTP tính chất tương tự TCP nhưng người dùng không cần mở port để truyền luồng dữ liệu.

Theo lời khuyên của Vivotek, bạn nên ưu tiên chọn giao thức theo thứ tự: UDP multicast, UDP unicast, TCP, HTTP.

Buyer.com.vn (pcworld)

Related Posts by Categories


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Amazon Contextual Product Ads