Google - Languages

D1(4CIF), Half(2CIF), CIF là gì ?

CIF (Common Intermediate Format) là thuật ngữ để xác định độ phân giải định dạng hình ảnh có thể tạo ra.

Các mức độ hình ảnh chuẩn bao gồm:
* CIF: 352x240
* 2CIF: 704x240 (Half)
* 1/2 D1: 352 x 480
* 2/3 D1: 464 x 480
* 4CIF: 704x480 (D1)Bảng trên cho thấy các tỷ lệ giữa dòng quét của khung hình (TVL - TV line) camera giám sát và độ phân giải hình ảnh CIF kiến nghị sử dụng:

* Acceptable - Chấp nhận được: chất lượng hình ảnh mất mát đáng kể, nhưng vẫn có thể sử dụng tùy thuộc vào ứng dụng
* Good - Tốt: Khá hơn, nhưng hiệu quả hình ảnh chưa tốt
* Better - Tốt hơn: Tối ưu hóa hình ảnh (mặc định khuyến cáo)
* Best - Tốt nhất: Như là hoàn hảo nhất có thể
* Unnecessary - Không cần thiết: Có thể gây lãng phí khi nén hình ảnh theo chuẩn này, gây tốn bộ nhớ, nguồn hình ảnh không tương xứng khả năng...

Related Posts by Categories


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Amazon Contextual Product Ads